เครื่องคัดแยก

เครื่องคัดแยกแบบ เพลทออฟติคอล

ตรวจสอบ คัดแยก สกรู รองรับการตรวจวัด คัดแยกสกรูหลายรูปแบบ และขนาดต่างๆ ได้

Snap19

Snap12

เครื่องคัดแยกแบบ กลาสออฟติคอล

ทำการตรวจวัดได้ทั้งด้านบน – ล่าง พร้อมกัน เหมาะคัดแยก ตรวจเช็ค แหนว น็อต หมุด ขนาดต่างๆได้

Snap20

Snap13

เครื่องคัดแยกแบบ สายพานลำเลียง

เครื่องตรวจคัดแยกงาน ผ่านทางสายพาน สำหรับชิ้นงาน น็อต, rivet, วอชเชอร์, แหวนและชิ้นงานอื่นๆ ที่มีน้ำหนักเบา

Snap21

Snap14
Snap15

เครื่องคัดแยกแบบ สั่น

ตรวจคัดแยกงาน โลหะหนักต่างกัน โดยแรงสั่นสะเทือนจะคัดแยกชิ้นงานด้วยความถี่ Accuracy 2 HRC(+/-1HRC).

Snap22

Snap16

เครื่องคัดแยก สกรูอิเล็กทรอนิกส์

สกรูไซด์ M1~M3 ขนาดช่วง 10 มม. จำพวกสกรูอิเล็กทรอนิกส์ ขนาดเล็ก.

Snap23

Snap17

เครื่องคัดแยก กลาสดับเบิ้ล

งานตรวจเช็ค O-Ring ที่ทำการเช็คทั้งด้านบน – ล่าง พร้อมกัน

Snap24

เครื่องวัดแบบ 2D

เครื่องตรวดวัดงานแบบตั้งโต๊ะ ใช้เช็คงาน QC แบบสุ่ม หรือตรวขเช็ค 100% โปรแกรมการตรวจวัดงานได้

Snap25

Snap18